MENÜ
 

Kedves Érdeklődő! Kedves Regisztráló!

Jelen tájékoztatóban a KodályHUB adatkezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat ismerheti meg.

I. Bevezető:

1. Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Zeneakadémia, székhely: Magyarország - 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh Andrea rektor és Kotán Attila Bertalan kancellár; web: http://lfze.hu/kapcsolat), mint adatkezelő mindent elkövet, hogy megfeleljen

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban:Infotv.), valamint
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak,
így Ön biztonságban érezheti magát, hogy személyes adatait a lehető legnagyobb védelmi szint mellett kezeljük, az Ön érdekeit szolgálva.

2.  A Zeneakadémia adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit itt találhatja meg: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., ill.  http://lfze.hu/rolunk/adatvedelmi-tajekoztato-114120.

3. Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezeléssel összefüggően az adatgazda:

a KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET(a Zeneakadémia szervezeti egysége)
székhely: 6001 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
igazgató: Dr. Nemes László Norbert
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
web: http://kodaly.hu/

4. Ezúton tudatjuk, hogy a KodályHUB alapszinten a vendégfelhasználóknak is elérhető, ilyenkor nem történik külön regisztráció, így személyes adatokat sem kezelünk a vendégfelhasználókról.

5. A KodályHUB főbb szolgáltatásai bejelentkezett felhasználóként érhetőek el, amelyhez regisztrálni szükséges.

A KodályHUB felületén a regisztráció alkalmával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

II. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 Alapadatok:[1] 

név (vezetéknév és keresztnév)[2]

A regisztráló személy nevét a KodályHUB felületen kötelező megadni. Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása.

felhasználónév

A felhasználónév a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

jelszó

A jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

e-mail cím[3]

Az e-mail cím a felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

Ezen felül lehetőséget ad arra, hogy a Kodály HUB közösségen belüli kapcsolattartás célját szolgálja.

KodályHUB profil – adatok:

ország

A térképes adatbázis építését segíti, a KodályHUB földrajzi statisztikai felmérése céljából.

város*

A kapcsolattartás, valamint statisztika készítés céljából történik az adatkezelés.

állampolgárság

A KodályHUB megálmodóit kifejezetten inspirálja, hogy minél több nemzethez tudjon elérni a Kodályi elvekkel, módszerrel. (statisztikai cél)

foglalkozás*

A felhasználók egymás felé is kommunikálnak egy ilyen megadott adattal, de egyébként statisztikai célt szolgál.

iskola típusa*

A felhasználók egymás felé is kommunikálnak egy ilyen megadott adattal, de egyébként statisztikai célt szolgál.

fénykép*

Közösségi oldal jellegét erősítve a felhasználó – saját belátása szerint – fényképet is tölthet fel a profiljába. (kapcsolattartási cél)

*nem kötelező megadni

 III. Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása, melyet a Zeneakadémia bizonyítható módon megőriz (naplóz). [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 IV. Az adatkezelés időtartama: 

A Zeneakadémia a személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azaz amíg nem törli a profilját.  Amennyiben ennek bármilyen technikai akadálya merülne fel, abban az esetben a hozzájárulását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében is bármikor visszavonhatja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 V. Az adatokhoz való hozzáférés:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Zeneakadémia részéről kizárólag a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet KodályHUB projekttel közvetlenül foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációjával Ön kereshetővé válik a felületen a megadott adataival (név, ország, város, foglalkozás, iskola típusa, fénykép), így a világ bármely pontján regisztrált felhasználó láthatja az Ön profilját. Azaz a KodályHUB számára nyilvánosságra hozott adatait a többi felhasználó is láthatja, megismerheti.

 VI. Adatbiztonsági intézkedések: 

  1. A KodályHUB egy olyan szoftver, ami a hatályos adatvédelmi szabályoknak, kifejezetten az Infotv.-nek és a GDPR előírásainak, valamint az információ - és adatbiztonsági kritériumoknak - technológiailag is - megfelel.
  2. A Zeneakadémia az Ön által megadott személyes adatokat saját szerverein tárolja. (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.) A személyes adatai tárolásához a Zeneakadémia más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
  3. A Zeneakadémia a KodályHUB-al kapcsolatos adatkezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki adatfeldolgozási szerződésben szavatolja, hogy GDPR-konform informatikai rendszereket/programokat használ: Handler András egyéni vállalkozó (székhely: 2072 Zsámbék Diófa utca 2/B, A. épület; nyilvántartási szám: 35536931).
  4. A Zeneakadémia megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  A szabályozás mellett technikailag is biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak a szükséges mértékben, csak a szükséges-, és a jelen tájékoztatóban megnevezett személyek és felhasználói körök rendelkezzenek hozzáféréssel.
  5. A rendszert több szintű jogosultságkezelés védi. Maguk az adatok mindvégig a szerveren tárolódnak, a kezelők gépein nem. A Zeneakadémia az illetéktelen külső hozzáférések megakadályozására korszerű és részletesen beállított tűzfal rendszert alkalmaz, illetve folyamatos szakfelügyeletet lát el az Zeneakadémia informatikai rendszerei felett.
  6. A Zeneakadémia mindent elkövet, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező esetben a GDPR-ban, valamint belső szabályzataiban foglalt időn - legfeljebb 72 órán - belül reagál az incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi.
  7. A Zeneakadémia az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen tesztelteti.

 VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezheti a Zeneakadémiától

1.      az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

- jogosult arra, hogy írásban tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje az azt, hogy a Zeneakadémia milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli.

- A Zeneakadémia az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

- Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Zeneakadémia köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

2.     azok helyesbítését,

- írásban kérheti, hogy a Zeneakadémia módosítsa valamely személyes adatát.

3.     törlését vagy kezelésének korlátozását,

- írásban kérheti, hogy a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatainak a törlését

- írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Zeneakadémia zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).  A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

4.    és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

- írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Zeneakadémia személyes adatát tudományos kutatás céljából felhasználná.

5.    valamint bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről.

A Zeneakadémia munkatársai mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésére.

Kontakt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A helyesbítési és törlési jogát a legegyszerűbben úgy tudja gyakorolni, hogy a KodályHUB felületre belépve módosítja, illetve törli saját személyes adatait.

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:

  1. Javasoljuk, hogy a Zeneakadémia adatkezelésével összefüggő panasza esetén forduljon a Zeneakadémia adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki kivizsgálja az adott eljárást.(elérhetősége itt található: http://lfze.hu/rolunk/adatvedelmi-tajekoztato-114120)
  2. Amennyiben úgy értékeli, hogy a Zeneakadémia visszaélt az Ön személyes adatával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (székhely: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Honlap: http://www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391 1400)
  3. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 [1]Kötelezőek a regisztrációhoz.

[2]A regisztrált neve megjelenik a KodályHUB Community felületen.

[3]! A profilján nem lesz nyilvános, mindenki számára látható az e-mail címe. Ha valaki kapcsolatba kíván Önnel lépni, akkor kap erről egy rendszerüzenetet és Ön szabadon eldöntheti, hogy kapcsolatba kíván-e lépni az illetővel!

Utoljára frissítve: 2023. január 15.

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV

A Kodály HUB-ról

A Kodály HUB a világ bármely pontjáról elérhető, nyilvános on-line tudásközpont, mely a kodályi zenepedagógia elveit követő szakmai anyagokat kínál az élményalapú ének-zene tanításhoz. Leíró részei a kodályi zenepedagógiában történő tájékozódást segítik, a regisztráció után elérhető interaktív funkciók pedig a tudásmegosztást, az énektanárok közösségépítését szolgálják. A Zenegyűjtemény egy kereshető adatbázis, mely zenei anyagokat (dalokat, zenehallgatási anyagokat, stb.) tartalmaz. Minden dalhoz tartozik egy  közel 60 szempont szerinti elemzés, mely az alapvető zenei jellemzők mellett abban is orientál, hogy milyen életkorban, milyen alkalomra, milyen életkorú gyermekek számára, milyen zenei elem megtanítására alkalmas egy adott dal. A dalok többségéhez egy játékleírás is kapcsolódik, a feltöltést végző pedagógus saját alkotása, mely a dal játékos megtanítását szolgálja. A Közösséghez történő csatlakozás az országban tanító kollégákkal történő kapcsolatfelvételt, információcserét szolgálja. Az Eseménynaptár zenepedagógiához kapcsolódó hazai szakmai eseményeket tartalmaz.

Az oldal folyamatosan bővül, és minden felhasználót arra biztatunk, hogy saját gyakorlatában bevált anyagait bátran ossza meg a közösséggel és töltse föl azokat a Zenegyűjteménybe.

Ez a verzió kifejezetten a magyar énektanárok számára készült magyar nyelvű változat. A teljes világot lefedő angol nyelvű verzió a https://kodalyhub.com oldalon érhető el, angolul beszélő kollégáknak javasoljuk, hogy ide is regisztráljanak!

 

Kapcsolat

Elérhetőségek:
Tel.: +36 (76) 481 518
Email: kodalyhub@kodalyhub.com

Amennyiben technikai problémát tapasztal, kérjük írjon a következő címre:
support@kodalyhub.com

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete
6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1., Hungary
https://kodaly.hu

A Kodály HUB a "Kodály HUB - Sing, Learn, Share" c. Erasmus+ Stratégiai Partnerségi projekt keretében, az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával jött létre. Az oldal fenntartásához az NKA és az EMMI "Mindennapos éneklés" programja nyújt támogatást.