A Kodályhub cookie-kat (sütiket) használ az oldal alapvető működése érdekében. Az oldal használatával kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót, valamint a Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, és ezekkel egyetért.

MENÜ

Kedves Érdeklődő! Kedves Regisztráló!

Jelen tájékoztatóban a KodályHUB adatkezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat ismerheti meg.

I. Bevezető:

1. Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Zeneakadémia, székhely: Magyarország - 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh Andrea rektor és Kotán Attila Bertalan kancellár; web: http://lfze.hu/kapcsolat), mint adatkezelő mindent elkövet, hogy megfeleljen

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban:Infotv.), valamint
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak,
így Ön biztonságban érezheti magát, hogy személyes adatait a lehető legnagyobb védelmi szint mellett kezeljük, az Ön érdekeit szolgálva.

2.  A Zeneakadémia adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit itt találhatja meg: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., ill.  http://lfze.hu/rolunk/adatvedelmi-tajekoztato-114120.

3. Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezeléssel összefüggően az adatgazda:

a KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET(a Zeneakadémia szervezeti egysége)
székhely: 6001 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
igazgató: Dr. Nemes László Norbert
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
web: http://kodaly.hu/

4. Ezúton tudatjuk, hogy a KodályHUB alapszinten a vendégfelhasználóknak is elérhető, ilyenkor nem történik külön regisztráció, így személyes adatokat sem kezelünk a vendégfelhasználókról.

5. A KodályHUB főbb szolgáltatásai bejelentkezett felhasználóként érhetőek el, amelyhez regisztrálni szükséges.

A KodályHUB felületén a regisztráció alkalmával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

II. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 Alapadatok:[1] 

név (vezetéknév és keresztnév)[2]

A regisztráló személy nevét a KodályHUB felületen kötelező megadni. Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása.

felhasználónév

A felhasználónév a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

jelszó

A jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

e-mail cím[3]

Az e-mail cím a felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

Ezen felül lehetőséget ad arra, hogy a Kodály HUB közösségen belüli kapcsolattartás célját szolgálja.

KodályHUB profil – adatok:

ország

A térképes adatbázis építését segíti, a KodályHUB földrajzi statisztikai felmérése céljából.

város*

A kapcsolattartás, valamint statisztika készítés céljából történik az adatkezelés.

állampolgárság

A KodályHUB megálmodóit kifejezetten inspirálja, hogy minél több nemzethez tudjon elérni a Kodályi elvekkel, módszerrel. (statisztikai cél)

foglalkozás*

A felhasználók egymás felé is kommunikálnak egy ilyen megadott adattal, de egyébként statisztikai célt szolgál.

iskola típusa*

A felhasználók egymás felé is kommunikálnak egy ilyen megadott adattal, de egyébként statisztikai célt szolgál.

fénykép*

Közösségi oldal jellegét erősítve a felhasználó – saját belátása szerint – fényképet is tölthet fel a profiljába. (kapcsolattartási cél)

*nem kötelező megadni

 III. Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása, melyet a Zeneakadémia bizonyítható módon megőriz (naplóz). [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 IV. Az adatkezelés időtartama: 

A Zeneakadémia a személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azaz amíg nem törli a profilját.  Amennyiben ennek bármilyen technikai akadálya merülne fel, abban az esetben a hozzájárulását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében is bármikor visszavonhatja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 V. Az adatokhoz való hozzáférés:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Zeneakadémia részéről kizárólag a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet KodályHUB projekttel közvetlenül foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációjával Ön kereshetővé válik a felületen a megadott adataival (név, ország, város, foglalkozás, iskola típusa, fénykép), így a világ bármely pontján regisztrált felhasználó láthatja az Ön profilját. Azaz a KodályHUB számára nyilvánosságra hozott adatait a többi felhasználó is láthatja, megismerheti.

 VI. Adatbiztonsági intézkedések: 

  1. A KodályHUB egy olyan szoftver, ami a hatályos adatvédelmi szabályoknak, kifejezetten az Infotv.-nek és a GDPR előírásainak, valamint az információ - és adatbiztonsági kritériumoknak - technológiailag is - megfelel.
  2. A Zeneakadémia az Ön által megadott személyes adatokat saját szerverein tárolja. (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.) A személyes adatai tárolásához a Zeneakadémia más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
  3. A Zeneakadémia a KodályHUB-al kapcsolatos adatkezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki adatfeldolgozási szerződésben szavatolja, hogy GDPR-konform informatikai rendszereket/programokat használ: Handler András egyéni vállalkozó (székhely: 2072 Zsámbék Diófa utca 2/B, A. épület; nyilvántartási szám: 35536931).
  4. A Zeneakadémia megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  A szabályozás mellett technikailag is biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak a szükséges mértékben, csak a szükséges-, és a jelen tájékoztatóban megnevezett személyek és felhasználói körök rendelkezzenek hozzáféréssel.
  5. A rendszert több szintű jogosultságkezelés védi. Maguk az adatok mindvégig a szerveren tárolódnak, a kezelők gépein nem. A Zeneakadémia az illetéktelen külső hozzáférések megakadályozására korszerű és részletesen beállított tűzfal rendszert alkalmaz, illetve folyamatos szakfelügyeletet lát el az Zeneakadémia informatikai rendszerei felett.
  6. A Zeneakadémia mindent elkövet, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező esetben a GDPR-ban, valamint belső szabályzataiban foglalt időn - legfeljebb 72 órán - belül reagál az incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi.
  7. A Zeneakadémia az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen tesztelteti.

 VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezheti a Zeneakadémiától

1.      az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

- jogosult arra, hogy írásban tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje az azt, hogy a Zeneakadémia milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli.

- A Zeneakadémia az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

- Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Zeneakadémia köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

2.     azok helyesbítését,

- írásban kérheti, hogy a Zeneakadémia módosítsa valamely személyes adatát.

3.     törlését vagy kezelésének korlátozását,

- írásban kérheti, hogy a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatainak a törlését

- írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Zeneakadémia zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).  A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

4.    és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

- írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Zeneakadémia személyes adatát tudományos kutatás céljából felhasználná.

5.    valamint bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről.

A Zeneakadémia munkatársai mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésére.

Kontakt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A helyesbítési és törlési jogát a legegyszerűbben úgy tudja gyakorolni, hogy a KodályHUB felületre belépve módosítja, illetve törli saját személyes adatait.

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:

  1. Javasoljuk, hogy a Zeneakadémia adatkezelésével összefüggő panasza esetén forduljon a Zeneakadémia adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki kivizsgálja az adott eljárást.(elérhetősége itt található: http://lfze.hu/rolunk/adatvedelmi-tajekoztato-114120)
  2. Amennyiben úgy értékeli, hogy a Zeneakadémia visszaélt az Ön személyes adatával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (székhely: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Honlap: http://www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391 1400)
  3. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 [1]Kötelezőek a regisztrációhoz.

[2]A regisztrált neve megjelenik a KodályHUB Community felületen.

[3]! A profilján nem lesz nyilvános, mindenki számára látható az e-mail címe. Ha valaki kapcsolatba kíván Önnel lépni, akkor kap erről egy rendszerüzenetet és Ön szabadon eldöntheti, hogy kapcsolatba kíván-e lépni az illetővel!

Utoljára frissítve: 2023. január 15.