MENÜ
 

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen általános szerződési feltételek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által üzemeltetett Kodály HUB internetes adatbázis és tárhely (továbbiakban: HUB) használatával összefüggő szerződéses, és jogi feltételeket tartalmazzák.
 2. A Felhasználó a regisztráció véglegesítésével és a HUB használatával a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kifejezetten elfogadja, azokkal egyetért. A felek közötti szerződéses viszony és jelen ÁSZF a regisztráció véglegesítésével lép hatályba Felhasználó és Tárhelyszolgáltató között.
 3. Üzemeltető adatai:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kodály Intézet
Telephely: 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
Ideiglenes cím: 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Tárhelyszolgáltató adatai:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
Székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

II. Az ÁSZF tárgya

 1. Jelen ÁSZF tárgya a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: LFZE, vagy Tárhelyszolgáltató) által biztosított felület használatával kapcsolatos szabályok, valamint a feltöltött tartalmak (programok, dokumentumok, információk, szellemi termékek, linkek stb.) használati szabályainak rendezése. Az LFZE a Kodály HUB-on keresztül lehetőséget biztosít regisztrált Felhasználói számára, hogy tartalmakat találjanak, töltsenek fel, és használjanak a HUB-on keresztül.
 2. A HUB-on végrehajtott bármilyen tevékenységre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. Jelen ÁSZF vonatkozásában tartalomnak minősül minden HUB-ra feltöltött elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e, így különösen, de nem kizárólagosan fotó, videó, hanganyag, szoftver, kép, szöveg leírás, grafika, link, kotta, koreográfia, játékleírás (továbbiakban: tartalom/tartalmak.)
 4. Felhasználó tudomásul veszi és kijelenti, hogy nem tölt fel a HUB-ra, szerzői jog által védett szellemi alkotásoknak minősülő játékleírásokat, koreográfiákat illetve a fordításokat. Az ezzel ellentétes magatartásból eredő, Tárhelyszolgáltatónak és harmadik személyeknek okozott károkért és következményekért kizárólag Felhasználó felel.

 

III. Az ÁSZF-re vonatkozó általános szabályok

 1. Jelen ÁSZF a regisztráció véglegesítésével jön létre. Ezzel Felhasználó elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF feltételeit. Jelen ÁSZF elfogadása nélkül a HUB-on érvényes regisztráció és a HUB használata nem lehetséges.
 2. Tárhelyszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, erről minden esetben jelzést helyez el a HUB-on. Amennyiben a változásokat követően Felhasználó tovább használja a HUB-ot, úgy az a megváltozott ÁSZF elfogadását jelenti. Amennyiben Felhasználó a megváltozott ÁSZF szerint nem kívánja tovább használni a HUB-ot, így regisztrációját haladéktalanul törölnie kell.
 3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos vagy hibás, attól még az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és a hiányos, vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
 4. A Felhasználó és a Tárhelyszolgáltató között létrejövő szerződésre és ÁSZF-re a magyar jog szabályai vonatkoznak.

 

IV. Szerződő felek azonosítása, Regisztráció

 1. Jelen ÁSZF Tárhelyszolgáltató és Felhasználó között a regisztráció véglegesítésével jön létre. A HUB-on kizárólag csak magánszemély regisztrálhat, a magánszemélyhez egyértelműen nem köthető regisztrációkat a Tárhelyszolgáltató egyoldalúan törölheti.
 2. Felhasználó a HUB-on történő regisztrációjával kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy
 • a 18. életévét betöltötte, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt nem áll, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkezik;
 • a regisztráció során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adataiban, a HUB szolgáltatásainak akadálymentes igénybe vétele érdekében köteles ezeket a HUB regisztrációs felületén haladéktalanul módosítani, és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak – ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi kárért kizárólag Felhasználó felel;
 • nem adhatja ki magát más létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt a HUB-on. Tárhelyszolgáltató ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által Tárhelyszolgáltatónak és harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Felhasználó felel;
 • Tárhelyszolgáltatónak nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a regisztráció során, illetve a HUB használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét;
 • Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a HUB-ra, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a HUB-hoz kapcsolódik. 
 1. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul a regisztráció során megadott adatai Tárhelyszolgáltató által történő, a HUB Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerinti kezeléséhez.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatai útján Tárhelyszolgáltató a HUB használatával összefüggésben felmerülő kérdésekben, vagy felelősségi kérdések tisztázása során vele kapcsolatba léphet.
 3. Tárhelyszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó a megadott adatai alapján nem elérhető, úgy regisztrációját tárhelyszolgáltató törölje.

 

V. A használat feltételei

 1. A regisztráció véglegesítésével Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, és nyilatkozik az alábbi feltételek betartásáról.
 2. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF megsértése esetén Tárhelyszolgáltató Felhasználó regisztrációját egyoldalúan törölheti, és Felhasználó részére a HUB használatát a továbbiakban nem teszi lehetővé.
 3. Tárhelyszolgáltató nyilatkozik és vállalja, hogy – felhasználói jelzés esetén – a jogsértően feltöltött tartalmak hozzáférésének megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodik. Felhasználók ilyen irányú jelzését a Tárhelyszolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségein fogadja.
 • Felhasználó tudomásul veszi, és garantálja, hogy bármilyen tartalom HUB-ra való feltöltésével az adott tartalom vonatkozásában LFZE számára korlátlan, és egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, térítésmentes, átruházható felhasználási jogot enged, mely kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a bármilyen ismert módon történő használatra, használatba adásra, többszörözésre, nyilvánossághoz közvetítésre, lehívásra hozzáférhetővé tételre.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tárhelyszolgáltató vagy megbízottja Felhasználó által a HUB-ra feltöltött tartalmak vonatkozásában oktatásszakmai szempontú ellenőrzést végez, mellyel a feltöltött tartalom szakmai, kodályi elveknek történő megfelelését biztosítja. Jelen ellenőrzés az oktatásszakmai szempontoknak történő megfelelésen kívül kifejezetten nem terjed ki semmilyen más területre, azaz különösen nem terjed ki a tartalmak szerzői, adatvédelmi, személyiségi vagy bármilyen egyéb jogi szempontú megítélésére, ellenőrzésére.
 • Tárhelyszolgáltató a HUB használatát nonprofit formában, zenetanulást, tanítást segítő platformként, alapfeladatának ellátásához kapcsolódó oktatási segédanyagként, valamint világszerte a kodályi elvek mentén dolgozó zenepedagógusok kapcsolatépítő platformjaként üzemelteti.
 • A HUB-on elérhető tartalmak mindenfajta anyagi, vagy más formában biztosított előny megszerzése érdekében történő használata, forgalmazása, értékesítése, továbbadása TILOS.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely általa feltöltött tartalom esetén Tárhelyszolgáltató nem tudja garantálni annak bizalmasságát, Felhasználó a megosztott tartalmait kifejezetten a közösség érdekében teszi közzé, mely a közzététellel közkincsnek minősül, és nem képez üzleti titkot.
 • Felhasználó kijelenti, és regisztrációjának fenntartása alatt folyamatosan garantálja, hogy rendelkezik minden szükséges joggal, felhatalmazással, beleegyezéssel, amely ahhoz szükséges, hogy az általa feltöltött tartalmat a HUB-on elérhetővé tegye. Tárhelyszolgáltató a tartalom felhasználásához esetlegesen szükséges felhatalmazás, beleegyezés, jog hiányából eredő minden következményért a felelősségét kizárja.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tárhelyszolgáltatónak nem áll módjában, és nem is fogja vizsgálni az esetlegesen szükséges felhatalmazás, beleegyezés, jog fennállásának meglétét.
 • A HUB-ra tartalmat feltöltő Felhasználó vállalja és szavatolja, hogy a feltöltés helye szerinti országban irányadó jog szerint a tartalmak jogszerű felhasználásához szükséges engedélyek beszerzéséről gondoskodott.
 • Felhasználó vállalja, hogy a jogszerű felhasználáshoz szükséges engedélyek, valamint az esetleges szerzők feltüntetéséről a HUB-on gondoskodik.
 • Felhasználó vállalja, és kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben olyan tartalmat tölt fel a HUB-ra, amely harmadik, vagy kiskorú személyek közreműködésével készült, úgy a harmadik vagy kiskorú személyek jogainak tiszteletben tartása és védelme érdekében, a feltöltés helye szerinti ország joga szerint előírt, szükséges hozzájárulások, törvényes képviselői hozzájárulások, a tartalomban szereplő személy kifejezett hozzájárulásának beszerzéséről gondoskodott.
 • Amennyiben Felhasználó a HUB-ra kottát tölt fel, úgy kifejezetten vállalja, és biztosítja, hogy erre a célra a szabadon elérhető, térítésmentes, nyílt forráskódú kottaszerkesztő szoftvert használ, melynek jogosultja a nyílt forráskódú kottaszerkesztő szoftver használatával előállított kotta lehívásra történő hozzáférhetővé tételhez hozzájárult. E követelmény megsértéséből következő igényekért Tárhelyszolgáltató minden felelősségét kizárja.
 • A HUB-ra feltöltött, nem magyar nyelvű tartalmak Felhasználó által készített fordítását Tárhelyszolgáltató nyersfordításnak tekinti, mely nem részesül szerzői jogi védelemben, nem minősül átdolgozásnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a magyartól eltérő nyelven történő tartalmait Tárhelyszolgáltató nem lektorálja, annak tartalmáért minden jogi és szakmai felelősség Felhasználót terheli.
 • Felhasználó nyilatkozik, hogy a HUB-ra feltöltött, magyartól eltérő idegen nyelven közzétett tartalmai az eredeti nyelvvel egyezően kerülnek feltöltésre.
 • Felhasználó nyilatkozik és szavatolja, hogy más szolgáltatótól származó videót, vagy egyéb anyagot közvetlenül nem tölt fel a HUB-ra, azokkal kapcsolatban csak az adott videóra, anyagra mutató linket adja meg. E követelmény megsértéséből következő igényekért Tárhelyszolgáltató minden felelősséget kizárja.
 1. Felhasználó jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, maradéktalanul betartani és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. Az ÁSZF megsértése a HUB-ról való kizárást, a regisztráció egyoldalú törlését vonhatja maga után.
 2. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy köteles kártalanítani és mentesíteni a Tárhelyszolgáltatót minden olyan követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással, vagy tartozással, illetve költséggel (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi munkadíjakat is) szemben, amely a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megszegéséből; a Tárhelyszolgáltató, valamint harmadik személyek bármely jogának megsértéséből erednek. Az itt meghatározott kártalanítási/kártérítési kötelezettség az ÁSZF hatályának megszűnését, illetve a HUB használatának befejezését követően is fennmarad.

 

VII. Felelősségvállalás

 1. A HUB-on szereplő tartalmak felhasználása Felhasználó felelőssége. Tárhelyszolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználásból származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 2. A HUB-on elérhető tartalmak mindenfajta anyagi, vagy más formában biztosított előny megszerzése érdekében történő használata, forgalmazása, értékesítése, továbbadása TILOS.

 

VIII. Hatálybalépés

 1. A jelen ÁSZF 2018. december 15. napján lép hatályba.
 2. A Tárhelyszolgáltató által a Felhasználók vonatkozásában kezelt, a Felhasználók azonosításához, és a HUB rendeltetésszerű használatához szükséges adatok körére, az azokkal kapcsolatos adatkezelési szabályokra és elvekre a Kodály HUB adatkezelési tájékoztatójábanfoglaltak az irányadóak, melyet Felhasználó a regisztrációval tudomásul vesz és elfogad.

  

Budapest, 2018. december 14.

 

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV

A Kodály HUB-ról

A Kodály HUB a világ bármely pontjáról elérhető, nyilvános on-line tudásközpont, mely a kodályi zenepedagógia elveit követő szakmai anyagokat kínál az élményalapú ének-zene tanításhoz. Leíró részei a kodályi zenepedagógiában történő tájékozódást segítik, a regisztráció után elérhető interaktív funkciók pedig a tudásmegosztást, az énektanárok közösségépítését szolgálják. A Zenegyűjtemény egy kereshető adatbázis, mely zenei anyagokat (dalokat, zenehallgatási anyagokat, stb.) tartalmaz. Minden dalhoz tartozik egy  közel 60 szempont szerinti elemzés, mely az alapvető zenei jellemzők mellett abban is orientál, hogy milyen életkorban, milyen alkalomra, milyen életkorú gyermekek számára, milyen zenei elem megtanítására alkalmas egy adott dal. A dalok többségéhez egy játékleírás is kapcsolódik, a feltöltést végző pedagógus saját alkotása, mely a dal játékos megtanítását szolgálja. A Közösséghez történő csatlakozás az országban tanító kollégákkal történő kapcsolatfelvételt, információcserét szolgálja. Az Eseménynaptár zenepedagógiához kapcsolódó hazai szakmai eseményeket tartalmaz.

Az oldal folyamatosan bővül, és minden felhasználót arra biztatunk, hogy saját gyakorlatában bevált anyagait bátran ossza meg a közösséggel és töltse föl azokat a Zenegyűjteménybe.

Ez a verzió kifejezetten a magyar énektanárok számára készült magyar nyelvű változat. A teljes világot lefedő angol nyelvű verzió a https://kodalyhub.com oldalon érhető el, angolul beszélő kollégáknak javasoljuk, hogy ide is regisztráljanak!

 

Kapcsolat

Elérhetőségek:
Tel.: +36 (76) 481 518
Email: kodalyhub@kodalyhub.com

Amennyiben technikai problémát tapasztal, kérjük írjon a következő címre:
support@kodalyhub.com

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete
6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1., Hungary
https://kodaly.hu

A Kodály HUB a "Kodály HUB - Sing, Learn, Share" c. Erasmus+ Stratégiai Partnerségi projekt keretében, az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával jött létre. Az oldal fenntartásához az NKA és az EMMI "Mindennapos éneklés" programja nyújt támogatást.