A Kodályhub cookie-kat (sütiket) használ az oldal alapvető működése érdekében. Az oldal használatával kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót, valamint a Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, és ezekkel egyetért.

MENÜ

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen általános szerződési feltételek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által üzemeltetett Kodály HUB internetes adatbázis és tárhely (továbbiakban: HUB) használatával összefüggő szerződéses, és jogi feltételeket tartalmazzák.
 2. A Felhasználó a regisztráció véglegesítésével és a HUB használatával a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kifejezetten elfogadja, azokkal egyetért. A felek közötti szerződéses viszony és jelen ÁSZF a regisztráció véglegesítésével lép hatályba Felhasználó és Tárhelyszolgáltató között.
 3. Üzemeltető adatai:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kodály Intézet
Telephely: 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
Ideiglenes cím: 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Tárhelyszolgáltató adatai:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
Székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

II. Az ÁSZF tárgya

 1. Jelen ÁSZF tárgya a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: LFZE, vagy Tárhelyszolgáltató) által biztosított felület használatával kapcsolatos szabályok, valamint a feltöltött tartalmak (programok, dokumentumok, információk, szellemi termékek, linkek stb.) használati szabályainak rendezése. Az LFZE a Kodály HUB-on keresztül lehetőséget biztosít regisztrált Felhasználói számára, hogy tartalmakat találjanak, töltsenek fel, és használjanak a HUB-on keresztül.
 2. A HUB-on végrehajtott bármilyen tevékenységre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. Jelen ÁSZF vonatkozásában tartalomnak minősül minden HUB-ra feltöltött elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e, így különösen, de nem kizárólagosan fotó, videó, hanganyag, szoftver, kép, szöveg leírás, grafika, link, kotta, koreográfia, játékleírás (továbbiakban: tartalom/tartalmak.)
 4. Felhasználó tudomásul veszi és kijelenti, hogy nem tölt fel a HUB-ra, szerzői jog által védett szellemi alkotásoknak minősülő játékleírásokat, koreográfiákat illetve a fordításokat. Az ezzel ellentétes magatartásból eredő, Tárhelyszolgáltatónak és harmadik személyeknek okozott károkért és következményekért kizárólag Felhasználó felel.

 

III. Az ÁSZF-re vonatkozó általános szabályok

 1. Jelen ÁSZF a regisztráció véglegesítésével jön létre. Ezzel Felhasználó elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF feltételeit. Jelen ÁSZF elfogadása nélkül a HUB-on érvényes regisztráció és a HUB használata nem lehetséges.
 2. Tárhelyszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, erről minden esetben jelzést helyez el a HUB-on. Amennyiben a változásokat követően Felhasználó tovább használja a HUB-ot, úgy az a megváltozott ÁSZF elfogadását jelenti. Amennyiben Felhasználó a megváltozott ÁSZF szerint nem kívánja tovább használni a HUB-ot, így regisztrációját haladéktalanul törölnie kell.
 3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos vagy hibás, attól még az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és a hiányos, vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
 4. A Felhasználó és a Tárhelyszolgáltató között létrejövő szerződésre és ÁSZF-re a magyar jog szabályai vonatkoznak.

 

IV. Szerződő felek azonosítása, Regisztráció

 1. Jelen ÁSZF Tárhelyszolgáltató és Felhasználó között a regisztráció véglegesítésével jön létre. A HUB-on kizárólag csak magánszemély regisztrálhat, a magánszemélyhez egyértelműen nem köthető regisztrációkat a Tárhelyszolgáltató egyoldalúan törölheti.
 2. Felhasználó a HUB-on történő regisztrációjával kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy
 • a 18. életévét betöltötte, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt nem áll, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkezik;
 • a regisztráció során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adataiban, a HUB szolgáltatásainak akadálymentes igénybe vétele érdekében köteles ezeket a HUB regisztrációs felületén haladéktalanul módosítani, és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak – ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi kárért kizárólag Felhasználó felel;
 • nem adhatja ki magát más létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt a HUB-on. Tárhelyszolgáltató ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által Tárhelyszolgáltatónak és harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Felhasználó felel;
 • Tárhelyszolgáltatónak nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a regisztráció során, illetve a HUB használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét;
 • Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a HUB-ra, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a HUB-hoz kapcsolódik. 
 1. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul a regisztráció során megadott adatai Tárhelyszolgáltató által történő, a HUB Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerinti kezeléséhez.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatai útján Tárhelyszolgáltató a HUB használatával összefüggésben felmerülő kérdésekben, vagy felelősségi kérdések tisztázása során vele kapcsolatba léphet.
 3. Tárhelyszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó a megadott adatai alapján nem elérhető, úgy regisztrációját tárhelyszolgáltató törölje.

 

V. A használat feltételei

 1. A regisztráció véglegesítésével Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, és nyilatkozik az alábbi feltételek betartásáról.
 2. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF megsértése esetén Tárhelyszolgáltató Felhasználó regisztrációját egyoldalúan törölheti, és Felhasználó részére a HUB használatát a továbbiakban nem teszi lehetővé.
 3. Tárhelyszolgáltató nyilatkozik és vállalja, hogy – felhasználói jelzés esetén – a jogsértően feltöltött tartalmak hozzáférésének megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodik. Felhasználók ilyen irányú jelzését a Tárhelyszolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségein fogadja.
 • Felhasználó tudomásul veszi, és garantálja, hogy bármilyen tartalom HUB-ra való feltöltésével az adott tartalom vonatkozásában LFZE számára korlátlan, és egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, térítésmentes, átruházható felhasználási jogot enged, mely kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a bármilyen ismert módon történő használatra, használatba adásra, többszörözésre, nyilvánossághoz közvetítésre, lehívásra hozzáférhetővé tételre.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tárhelyszolgáltató vagy megbízottja Felhasználó által a HUB-ra feltöltött tartalmak vonatkozásában oktatásszakmai szempontú ellenőrzést végez, mellyel a feltöltött tartalom szakmai, kodályi elveknek történő megfelelését biztosítja. Jelen ellenőrzés az oktatásszakmai szempontoknak történő megfelelésen kívül kifejezetten nem terjed ki semmilyen más területre, azaz különösen nem terjed ki a tartalmak szerzői, adatvédelmi, személyiségi vagy bármilyen egyéb jogi szempontú megítélésére, ellenőrzésére.
 • Tárhelyszolgáltató a HUB használatát nonprofit formában, zenetanulást, tanítást segítő platformként, alapfeladatának ellátásához kapcsolódó oktatási segédanyagként, valamint világszerte a kodályi elvek mentén dolgozó zenepedagógusok kapcsolatépítő platformjaként üzemelteti.
 • A HUB-on elérhető tartalmak mindenfajta anyagi, vagy más formában biztosított előny megszerzése érdekében történő használata, forgalmazása, értékesítése, továbbadása TILOS.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely általa feltöltött tartalom esetén Tárhelyszolgáltató nem tudja garantálni annak bizalmasságát, Felhasználó a megosztott tartalmait kifejezetten a közösség érdekében teszi közzé, mely a közzététellel közkincsnek minősül, és nem képez üzleti titkot.
 • Felhasználó kijelenti, és regisztrációjának fenntartása alatt folyamatosan garantálja, hogy rendelkezik minden szükséges joggal, felhatalmazással, beleegyezéssel, amely ahhoz szükséges, hogy az általa feltöltött tartalmat a HUB-on elérhetővé tegye. Tárhelyszolgáltató a tartalom felhasználásához esetlegesen szükséges felhatalmazás, beleegyezés, jog hiányából eredő minden következményért a felelősségét kizárja.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tárhelyszolgáltatónak nem áll módjában, és nem is fogja vizsgálni az esetlegesen szükséges felhatalmazás, beleegyezés, jog fennállásának meglétét.
 • A HUB-ra tartalmat feltöltő Felhasználó vállalja és szavatolja, hogy a feltöltés helye szerinti országban irányadó jog szerint a tartalmak jogszerű felhasználásához szükséges engedélyek beszerzéséről gondoskodott.
 • Felhasználó vállalja, hogy a jogszerű felhasználáshoz szükséges engedélyek, valamint az esetleges szerzők feltüntetéséről a HUB-on gondoskodik.
 • Felhasználó vállalja, és kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben olyan tartalmat tölt fel a HUB-ra, amely harmadik, vagy kiskorú személyek közreműködésével készült, úgy a harmadik vagy kiskorú személyek jogainak tiszteletben tartása és védelme érdekében, a feltöltés helye szerinti ország joga szerint előírt, szükséges hozzájárulások, törvényes képviselői hozzájárulások, a tartalomban szereplő személy kifejezett hozzájárulásának beszerzéséről gondoskodott.
 • Amennyiben Felhasználó a HUB-ra kottát tölt fel, úgy kifejezetten vállalja, és biztosítja, hogy erre a célra a szabadon elérhető, térítésmentes, nyílt forráskódú kottaszerkesztő szoftvert használ, melynek jogosultja a nyílt forráskódú kottaszerkesztő szoftver használatával előállított kotta lehívásra történő hozzáférhetővé tételhez hozzájárult. E követelmény megsértéséből következő igényekért Tárhelyszolgáltató minden felelősségét kizárja.
 • A HUB-ra feltöltött, nem magyar nyelvű tartalmak Felhasználó által készített fordítását Tárhelyszolgáltató nyersfordításnak tekinti, mely nem részesül szerzői jogi védelemben, nem minősül átdolgozásnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a magyartól eltérő nyelven történő tartalmait Tárhelyszolgáltató nem lektorálja, annak tartalmáért minden jogi és szakmai felelősség Felhasználót terheli.
 • Felhasználó nyilatkozik, hogy a HUB-ra feltöltött, magyartól eltérő idegen nyelven közzétett tartalmai az eredeti nyelvvel egyezően kerülnek feltöltésre.
 • Felhasználó nyilatkozik és szavatolja, hogy más szolgáltatótól származó videót, vagy egyéb anyagot közvetlenül nem tölt fel a HUB-ra, azokkal kapcsolatban csak az adott videóra, anyagra mutató linket adja meg. E követelmény megsértéséből következő igényekért Tárhelyszolgáltató minden felelősséget kizárja.
 1. Felhasználó jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, maradéktalanul betartani és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. Az ÁSZF megsértése a HUB-ról való kizárást, a regisztráció egyoldalú törlését vonhatja maga után.
 2. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy köteles kártalanítani és mentesíteni a Tárhelyszolgáltatót minden olyan követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással, vagy tartozással, illetve költséggel (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi munkadíjakat is) szemben, amely a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megszegéséből; a Tárhelyszolgáltató, valamint harmadik személyek bármely jogának megsértéséből erednek. Az itt meghatározott kártalanítási/kártérítési kötelezettség az ÁSZF hatályának megszűnését, illetve a HUB használatának befejezését követően is fennmarad.

 

VII. Felelősségvállalás

 1. A HUB-on szereplő tartalmak felhasználása Felhasználó felelőssége. Tárhelyszolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználásból származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 2. A HUB-on elérhető tartalmak mindenfajta anyagi, vagy más formában biztosított előny megszerzése érdekében történő használata, forgalmazása, értékesítése, továbbadása TILOS.

 

VIII. Hatálybalépés

 1. A jelen ÁSZF 2018. december 15. napján lép hatályba.
 2. A Tárhelyszolgáltató által a Felhasználók vonatkozásában kezelt, a Felhasználók azonosításához, és a HUB rendeltetésszerű használatához szükséges adatok körére, az azokkal kapcsolatos adatkezelési szabályokra és elvekre a Kodály HUB adatkezelési tájékoztatójábanfoglaltak az irányadóak, melyet Felhasználó a regisztrációval tudomásul vesz és elfogad.

  

Budapest, 2018. december 14.